• Úvod
  • Systém HELICOIL® plus

Systém HELICOIL® plus

Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí nosné spoje v kovových materiálech s nízkou pevností ve střihu.

Systém

HELICOIL® závitové vložky vytváří vysoce zatížitelná spojení v kovových materiálech nízké pevnosti a osvědčují se v praxi již cca 50 let. Příliš vysoký utahovací moment šroubů, koroze, ale také opotřebení - tyto a také další důvody mohou vést k zničení závitu. HELICOIL® plus závitové vložky byly vyvinuty v rozmanitých provedeních za účelem rychlé opravy zničeného závitu. Zelené zbarvení usnadňuje identifikaci v zabudovaném stavu.

Nejnovější generace této technologie nese jméno HELICOIL® plus.
Pomocí optimální stavební formy je nyní montáž HELICOIL® plus zřetelně zjednodušena.Toto zajišťuje oblast zavádění, kde se dá HELICOIL® plus nasadit a zatočit jako šroub. Již není nutný dosud běžný montážní nástroj s přepínacím pouzdrem. K zatočení postačí montážní trn, který je rozměrově srovnatelný se závitníkem. Ale také nářadí, které máte k dispozici, s osvědčenou konstrukcí, může být i nadále používáno.


Přednosti HELICOIL® plus

Přednosti HELICOIL® plus

  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Odolnost vůči korozi a tepelným vlivům
  • Vysoce zatížitelný a bez opotřebení

Technologie

Závitové vložky HELICOIL®plus se vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením v závitechv úzkých tolerancích, vysokou jakostí povrchu a také odolností vůči korozi a teplu. Udané hranice výkonu určené závitem matice a pevností materiálu se zvýší díky mezinárodně osvědčené závitovétechnologii HELICOIL®

Poškozený závit M8

Systém

Opravený závit M8

Systém

Zatížitelnost

Flexibilní vlastnosti závitové vložky HELICOIL®pluszabezpečují rovnoměrné rozložení zatížení a napětía zajišťují tak bezchybně boky závitů. Úchylka úhlua stoupání závitu je vyrovnána po celé délce závitovévložky. Tak je dosaženo ideálního přenosu silze šroubu na maticový závit vložky. Kvalita šroubo-vých spojení je podstatně zvýšena jak pro statickétak i pro dynamické provozní zatížení.

Varianty

Závitové vložky HELICOIL®plus se dodávají ve dvou provedeních: HELICOIL®plus free running a HELICOIL®plusSCREWLOCK®. Obě varianty se vyznačují optimalizovanou konstrukcí. Podobně jako šroub se závitová vložkajednoduše zatočí pomocí montážního vřetena. Díky takto značně rozšířenému programu použitelných nástrojů sezkracují montážní časy až o 20 % oproti současným variantám.

HELICOIL® Plus Free Running

HELICOIL® Plus Free Running

Závitová vložka s přesně tvarovaným lichoběžníko-vým profilem je závit po závitu volně průchozí.Výsledkem je kalibrovaný oboustranně použitelnývnitřní závit. Přesné dodržení rozměrů ISO závituodpovídá DIN 13 6H, pro zvláštní požadavky 4H. Pro lepší identifikaci v zabudovaném stavu je HELI-COIL®plus free running zeleně nabarvený. Barva jeodolná vůči dotyku a neotírá se. Jako značka jakostije každá závitová vložka HELICOIL®plus free runningz firmy Böllhoff označena ražbou ve tvaru diamantujako nezaměnitelný originál.

HELICOIL® Plus screwlock

HELICOIL® Plus screwlock

HELICOIL®plus SCREWLOCK®má stejné technicképřednosti závitu jako HELICOIL®plus free running. Dodatečně je zapracována oblast svírající šroub,která slouží jako zajištění šroubu. Oblast svírajícíšroub je zhotovena pomocí jednoho nebo více poly-gonně tvarovaných závitů, které působí svíravě naboky závitu zašroubovaného šroubu.Tak vzniká elasticky pružící upevnění třecí silou.Při tom vznikající svorné utahovací momenty jsousrovnatelné s údaji v DIN 267 díl 15, ISO 2320 nebomohou být také individuálně přizpůsobeny pro řešení problémů.

Použití

HELICOIL®plus vytváří vysoce pevné závity, tím že se síly přenáší v závitu z boku na bok. Je to systém vysokéspolehlivosti, pro který jsou přihlášena německá a mezinárodní ochranná práva a který je dostupný na celémsvětě. HELICOIL®plus garantuje vyrobené závitové vložky dle jednotných materiálových a jakostních předpisů.Jsou základem pro národní normování, letecké normy, Military-Standards, ale také pro vnitropodnikové normyvůdčích uživatelů.

HELICOIL®plus vytváří vysoce pevné závity, tím že se síly přenáší v závitu z boku na bok. Je to systém vysoké spolehlivosti, pro který jsou přihlášena německá a mezinárodní ochranná práva a který je dostupný na celém světě. HELICOIL®plus garantuje vyrobené závitové vložky dle jednotných materiálových a jakostních předpisů.Jsou základem pro národní normování, letecké normy, Military-Standards, ale také pro vnitropodnikové normy vůdčích uživatelů.

Konstrukční prvek.

Všude, kde se používají materiály s nižší pevností ve smyku (např. hliník, slitiny hliníku a hořčíku), je HELICOIL®plus nezbytný pro pancéřování závitu. K tomu patří především odvětví strojírenství, stavby investičních celků, automobilový průmysl, elektrotechnika a lékařská technika, dále pak letecká doprava a astronautika. Díky pancéřování závitu může být vyloučeno opotřebení maticového závitu dokonce i při častém používání.

HELICOIL®plus umožňuje při vývoji sériových stavebních prvků miniaturizaci a odlehčené konstrukce. Požadovaná pevnost je zajištěna pomocí pancéřování závitu HELICOIL®plus.

Obnova zmetků a oprava závitů.

Závitové vložky HELICOIL®plus jsou celosvětově dostupné pro ekonomickou a trvalou obnovu poškozených nebo opotřebovaných závitů.Kromě opravy jednotlivých cenných součástí je také velmi významná ta možnost, že je možné vrátit zpět do výrobního procesu stavební prvky velkých sérií, které byly při zhotovování závitu vyřazeny z důvodu vady.

Přednosti

Odolné vůči opotřebení

Závitové vložky HELI-COIL®plus jsou zhoto-veny z austenitickéchrom-niklové oceli(pevnost v tahu min.1400 N/mm2).Válcova-ný maticový závit mávysokou kvalitu povr-chu. Toto zaručujevysoce zatížitelný závit,odolný vůči opotřebo-vání s extremně nízkýma konstantním třecímmomentem závitu. Při opakovanýchzašroubováních se takdocílí při stejném uta-hovacím momentuvyšší a konstantní sílu předpětí. Toto vede současně k lepšímu využití meze kluzu vysoce pevných šroubů.Velmi zřetelně je přitom redukováno napětí v krutu: v porovnání s řezanými závity se drsnost povrchu pohybujeu HELICOIL®plus o 90 % níže.

Odolnost vůči korozi a tepelným vlivům

Základní materiál HELICOIL®plus zabezpečí,že při normálním vlivu vnějšího okolí je zabráněnozadření šroubů. Pro vysoce tepelně namáhaná šrou-bová spojení jsou k dispozici závitové vložky HELI-COIL®plus z materiálů na bázi niklu s a bez povlaku.Elasticita a síla pružiny zůstává zachovánai při vysokých teplotách. Při použití materiálů, kteréjsou zvláště náchylné na korozi, jako je hořčík, sepoužívá zvláštně vyvinutý HELICOIL®plus s vrstvouz vysoce stálého hliníku. Kontaktní koroze je takvyloučena.

Volnost při konstrukci

Závitové vložky HELICOIL®plus nechávají konstrukté-rovi volnou ruku při volbě materiálů a tloušťky mate-riálů. Aktuálnímu trendu odlehčených konstrukcí(například z hořčíku) odpovídá HELICOIL®plus s nej-vyšší zatížitelností pomocí pancéřování závitu sou-časně při minimální spotřebě prostoru. Díky menší-mu množství spojných míst a redukci rozměru šrou-bu, ušetření materiálu, stavebního místa a hmotnostipři stejných nebo vyšších nárocích přispívá HELI-COIL®plus ke snížení nákladů.

Pevnost usazení

Vnější průměr závitové vložky HELICOIL®plus je v nezamontovaném stavu o definovaný rozměr větší než lůžkovýzávit v otvoru. Tento rozdíl dohromady s vysokou sílou pružiny zapříčiňuje radiální expanzi a tím pevnější usazenív lůžkovém závitu bez vůle. Další zajišťovací prvky nebo lepidlo – jak je obvyklé u pevných pouzder – již nejsouzapotřebí. Při použití Parkerova šroubu se obraťte na naše technické poradce.

Sevření šroubu pomocí HELICOIL®plus SCREWLOCK

Závitová technika a polygonní závit HELICOIL®plus SCREWLOCK®zabezpečují upevnění vysokou třecí siloua tím sevření šroubu, které působí proti samočinnému uvolnění. Dodatečné zajištění spojení pomocí závlačky,drátů nebo podložek není zapotřebí. Toto snižuje náklady a usnadňuje montáž.

Ke stažení

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Katalog Čeština 1.1.2/25 1126.742 kB / PDF
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík